Редакційна колегія

Трофимович В. В., доктор історичних наук, професор (головний редактор);
Висоцький Р., доктор габілітований, професор;
Давидюк Р. П., доктор історичних наук, професор;
Каспарек Н., доктор габілітований, професор;
Кулаковський П. М., доктор історичних наук, професор;
Лисенко О. Є., доктор історичних наук, професор;
Плохій С. М., доктор історичних наук, професор;
Яремчук В. П., доктор історичних наук, професор;
Атаманенко В. Б., кандидат історичних наук, доцент;
Близняк М. Б., кандидат історичних наук, доцент;
Марчук В. С., кандидат історичних наук; доцент;
Якубович М. М., кандидат історичних наук, доцент;
Смирнов А. І.,
доктор історичних наук, професор (відповідальний секретар).