Редакційна колегія

В. В. Трофимович, доктор історичних наук, професор (головний редактор)
А. Є. Атаманенко, доктор історичних наук, професор
Л. О. Зашкільняк, доктор історичних наук, професор
С. І. Жилюк, доктор історичних наук, професор
П. М. Кулаковський, 
доктор історичних наук, доцент
В. П. Яремчук, 
доктор історичних наук, доцент
В. Б. Атаманенко, 
кандидат історичних наук, доцент
М. Б. Близняк, 
кандидат історичних наук, доцент
В. С. Марчук, 
кандидат історичних наук
А.І. Смирнов, 
кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар)