№25/2016

Микола Близняк
ВІЗИТАЦІЯ ПАРАСКЕВО-П’ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ОСТРОЗІ 1786 РОКУ


Олександр Мельник
Формування особистості М. Ковальського : дитячі та юнацькі роки (1929–1947)


Інна Тарасенко

ЧОТИРИ ЛИСТИ М. П. КОВАЛЬСЬКОГО


Олександр Денисюк

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВІДРОДЖЕНОЇ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ (1994–2000 РР.)


Олена Циквас

ПОПАДІ, ПОПОВИЧІ, ПОПІВНИ ЯК УЧАСНИКИ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КНИГ ДУХОВНОГО СУДУ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ КІНЦЯ XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.)


Аркадій Ткачук

Суспільно-політичні умови освітньої діяльності РКЦ в період інтеграції Правобережжя до Російської імперії


Мирон Гордійчук

ВОЛОДИМИР МЕНЧИЦЬ І ПЕТЕРБУРЗЬКА УКРАЇНСЬКА  ГРОМАДА


Ірина Жиленкова

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ


Андрій Нарадько

БЛАГОДІЙНІСТЬ У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)


Олександр Погуляєв

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


Володимир Марчук

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕМІСНИЧИХ ЦЕХІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1921-1939 РР.


Наталя Романець

СЕЛЯНСЬКІ САМОСУДИ 1933–1936рр.: ПРИЧИНИ, МАСШТАБИ, НАСЛІДКИ


Іван Пущук

Застосування методики усної історії при дослідженні трагедії українсько-польського протистояння на терені Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр.


Андрій Смирнов

ЯБЛОЧИНСЬКИЙ ОНУФРІЇВСЬКИЙ МОНАСТИР В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ


Андрій Сухих

КОМАНДИР ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З'ЄДНАННЯ ІМ. М. ХРУЩОВА І.І. ШИТОВ: МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ


Тетяна Терещенко

РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В 1943–1950 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)


Ярослав Стоцький

РЕНЕСАНС УГКЦ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ І ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.


Сергій Власюк

ПАМ'ЯТЬ ПРО ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917–1921 РР. НА ГАЛИЧИНІ ТА НА ДОНБАСІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ


Ганна Вахрамеєва

ЗОБРАЖЕННЯ КОРИ-ПЕРСЕФОНИ У БОСПОРСЬКИХ ТЕРАКОТАХ (VI-I СТ. ДО Н.Е.)


Тетяна Дубляниця

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОВЕЛЬСЬКОГО СТАРОСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.


Віктор Атаманенко

ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА  З ПОЧАТКОВОЇ ІСТОРІЇ МІСТ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ВОЛИНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.


Петро Кралюк

ІСТОРІОСОФІЯ ПОЕМИ ІОАННА ДОМБРОВСЬКОГО «ДНІПРОВІ КАМЕНИ»


Юрій Пшеничний

ЗАБУДОВА ДУБЕНСЬКИХ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО І ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКОГО МОНАСТИРІВ ЗА ОПИСОМ 1769 р.


Олександр Бокайло

ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАРЕВО»: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ


Сергій Шаправський

ЧАСОПИС «ЖИТТЯ І ЦЕРКВА» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УАПЦ В ЕКЗИЛІ (1956–1967)


Владлен Орлов

Поширення «маргінальних релігій» в СРСР: світська та конфесійна історіографія


Наталія Матвійчук

ПРАЦІ М. КУРОПАСЯ В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ


Василь Ухач

КАРПАТО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)


Ігор Мацюк

СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ АРМІЙ: СКОПІТАРІЇ, ПЕТРІНАЛІЇ І АРКЕБУЗИРИ


Віталій Щепанський

ПОХОДЖЕННЯ «МЕТЕРЕОЛОГІЧНОЇ МАГІЇ» В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ РУКОПИСІ XVI СТ.


Игорь Пиляев

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС «ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО» ИМПЕРИАЛИЗМА: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА А. В. КОЛЧАКА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ


Володимир Трофимович

УКРАЇНЦІ ТА ПОЛЯКИ НА ХОЛМЩИНІ У 1939 – 1943 РР.


Лілія Трофимович

ДИПЛОМАТИЧНА ПІДГОТОВКА  БЕССАРАБСЬКОГО ПОХОДУ У РУМУНІЮ В 1940 РОЦІ


Іван Шишкін

ПІСЛЯВОЄННА ПОЛЬЩА В ПОЛЬСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ


Марина Хомич

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛЬСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 1945-2015 РР.


Наталія Данилів

РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ОБМІН В’ЯЗНЯМИ 1979 Р.: ПЕРЕДУМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ