№26/2017

Микола Близняк

ІНВЕНТАР МІСТА ОСТРОГА 1728 РОКУ


Олександр Мельник

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА КОВАЛЬСЬКОГО


Олександр Денисюк

СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ВІДРОДЖЕНОЇ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ (1994–2017 РР.)


Оксана Панько

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗВИТОК ЛАВРІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ


Андрій Смирнов

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ I ПРАВОСЛАВ’Я: ВІД ЕКУМЕНІЗМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ


Юрій Фініковський

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДАНИЛА ШУМУКА: ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ РОКИ (1914–1934)


Микола Олійник

ПОДІЛЛЯ НАПЕРЕДОДНІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕПУ


Володимир Марчук

СТРУКТУРА КУПЕЦЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В 1921–1939 РОКАХ


Андрій Щеглов

ЛЬВІВСЬКИЙ ГАРНІЗОН У ПЕРІОД З 1921 ПО 1939 РІК


Павло Смоляк

АМАТОРСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ ГУРТКИ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В СЕЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПОВІТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД


Вікторія Дашко

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ САРНЕНЩИНИ


Тетяна Дубляниця

ІНВЕНТАР 1556 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ВОЛОДІНЬ КОРОЛЕВИ БОНИ НА КОВЕЛЬЩИНІ


Сергій Власюк

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 РОКІВ У РЕГІОНАЛЬНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ


Любомир Більо

КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ МУЗЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1991–2016 РР.)


Анастасія Хеленюк, Алла Атаманенко

ЛЮБОМИР РОМАН ВИНАР ЯК ДОСЛІДНИК І ОРГАНІЗАТОР НАУКИ (ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО)


Дмитро Димидюк

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ВІРМЕНСЬКОГО ЦАРСТВА НАПРИКІНЦІ ІХ СТОЛІТТЯ


Віталій Щепанський

МЕДИЧНА АСТРОЛОГІЯ ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВ’ЯН В ПЕРІОД РАННЬОГО МОДЕРНУ: МІСІЯ ТЕОФРАСТА ПАРАЦЕЛЬСА У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ


Олеся Куцька

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ З ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ (КІНЕЦЬ 1944 – ПОЧАТОК 1945 РР.)


Володимир Трофимович

РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ЯК ЗАГРОЗА СВІТОВІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ


Володимир Трофимович, Андрій Сухих

МУДРАЧЕНКО М. ДРУГА ПАРТИЗАНСЬКА БРИГАДА 1942–1944: ВІД ПАРТИЗАНЩИНИ ДО ПАРТИЗАНСТВА