Інформація про видання

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки»

Рік заснування: 2000

Засновник: Національний університет «Острозька академія»

Галузь науки: Історичні науки

УДК: 94(082)

Періодичність: один раз на рік

Фахова реєстрація у МОН України: наказ МОН від 16.05.2016 р. № 515

"Місія" збірника: Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, Острогіани, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету "Острозька академія" та інших наукових і навчальних установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти.

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, "Наукова електронна бібліотека" (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.) і Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext).