№22/2014

Сергій Ліщук

СЕМІНАРИСТИ В М. ОСТРОЗІ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ.

У статті проаналізовано особливості перебування вихованців Волинської духовної семінарії в м. Острозі. На основі джерел висвітлено методи і засоби контролю, специфіку умов проживання і кількість семінаристів.


Микола Близняк

Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам’ятаю і шаную (Роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)»

У статті зроблено спробу проаналізувати спогади проф. Миколи Павловича Ковальського. Опубліковано текст спогадів, які є важливим джерелом з розвитку історичної науки в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.


Наталія Гончарова

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ШЛЯХЕТНИХ ПАНСІОНІВ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

На основі аналізу документів висвітлюється внутрішній устрій, засади організації навчально-виховного процесу та особливості побуту в станових навчальних закладах для дворянської молоді південноукраїнських губерній.


Олена Прищепа

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ І САМОВРЯДНИХ СТРУКТУР ТА ПРИВАТНИХ ОСІБ У РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У РІВНОМУ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Розглядається механізм реалізації на початку ХХ століття у Рівному ідеї про відкриття жіночої гімназії. Для цього простежуються спільні зусилля міського самоврядування, повітового земства і державних структур, а також приватних осіб. Наголошується, що цей навчальний заклад відігравав важливу роль у культурному довкіллі Рівного.


Володимир Марчук

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ 1920-х РР .

У статті на основі матеріалів перепису 1921 р. проаналізовано структуру та національний склад міських поселень Західної Волині.


Микола Олійник

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОДІЛЛІ В 1921-1923 рр.

У статті аналізуються форми та методи застосування інституту колективної відповідальності подолян з метою придушення антирадянського повстанського руху.


Богдан Гринюка
МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА СТАРЧУКА (1930–1950 РР.)
У статті аналізується музейна діяльність Івана Старчука упродовж 1930–1950 рр. Основна увага приділена висвітленню діяльності
ученого в музеях Європи та формуванні археологічного музею Львівського університету.


Володимир Трофимович
Тернистий шлях до правди (маловідомі та дражливі сторінки Української Другої світової )
У статті висвітлюються замовчувані раніше трагічні сторінки української історії 1941 – 1945 рр., пов’язані з жертвами відступів, поразок, оборонних і наступальних боїв Червоної армії, евакуації, полону, мобілізацій, злочинів сталінського режиму.


Андрій Смирнов
АРХІПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
У статті проаналізовано участь єпископа Переяславського Мстислава Скрипника в процесі інституалізації УАПЦ формації 1942 р. Приєднання митрополита Харківського і Полтавського Феофіла Булдовського до УАПЦ було чи не найбільшим успіхом його місійної подорожі Лівобережжям. Це сприяло перетворенню УАПЦ на загальнонаціональну Церкву, яка поширила свій вплив на Схід і почала охоплювати майже всю територію України. Почаївський «Акт поєднання» 1942 р., головним творцем якого слід вважати єпископа Мстислава, був однією із двох відомих спроб у ХХ ст. подолати інституційний розкол в українському православ’ї. Його архіпастирська праця у цей період мала консолідуюче значення для Церкви.


Сергій Іванов
КРИЗА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ВОЛИНІ (1943–1944 РР.)
У статті проаналізовано процес розгортання суспільно–політичної кризи німецького окупаційного режиму на Волині у 1943–1944 рр.


Юрій Шушкевич
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧЕРВОНІЯ В 1993 РОЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ)
У статті здійснено дослідження політичної діяльності В. Червонія в 1993 році. Народний депутат України, керівник РКО НРУ і один з найбільш впливових політиків на Рівненщині в 90-х роках ХХ ст. Політичне життя області значною мірою перебувало під впливом цієї енергійної та рішучої постаті.


Яніна Федоренко
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛ І ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджується функціонування одного з невід’ємних елементів сільської інфраструктури – мережі водопостачання. Основна увага приділена проблемам, які постали перед сільськими радами після проголошення незалежності у зв’язку із забезпеченнями населення водою. А також аналізуються шляхи їх подолання як місцевим керівництвом, так і власне селянами.


Олександр Скоков
ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО І РАННЬОМОДЕРНОГО ОСТРОГА НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКІВ «ОСТРІГ НА ПОРОЗІ 900-РІЧЧЯ»
У статті аналізуються матеріали науково-краєзнавчих конференцій та матеріали Острозьких конференцій «Остріг на порозі 900-річчя», які стосуються історії міста вищезазначеного періоду.


Петро Вівчарик
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ СТЕПАНА КАЧАЛИ
Стаття висвітлює роль Степана Качали у дослідженні соціальних і економічних аспектів життя селян, у становленні та розвитку кооперативного руху на території Східної Галичини в кінці ХІХ ст.


Віктор Ґудзь
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ
Тема розглянута на основі комплексу доступних історичних джерел із врахуванням новітніх досягнень історичної науки. Визначено особливості формування наукового дискурсу з історії голоду 1932-1933 років на першому історіографічному етапі та уточнено його хронологічні межі.


Михайло Коваль
УКРІПЛЕНИЙ РАЙОН – НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ ДОВГОТРИВАЛОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ
У статті проведено дослідження еволюції довготривалої фортифікації: від найдавніших укріплень до створення твердинь нового типу
– укріплених районів.


Богдан Прах
АПОСТОЛЬСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЕМКІВЩИНИ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ І КАНОНІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
У статті з’ясовані причини заснування Апостольської Адміністрації Лемківщини в контексті суспільно-політичного, культурно-національного і міжконфесійного життя регіону у першій половині ХХ ст., проаналізовані її юридичні і канонічні підстави. Автор доводить особливу зацікавленість у новій церковній структурі польської влади і москвофільських сил, які розглядали ААЛ чинником політики полонізації і регіоналізації Лемківщини, її відокремлення від українського національного руху.


Наталія Залєток
ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ БРИТАНСЬКИХ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Досліджено масштаби, особливості та динаміку змін жіночої зайнятості у Великій Британії. Акцентується увага на ставленні суспільства до працюючих жінок.


Олеся Куцька
ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТУПУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ НОРВЕГІЇ (1944 РІК)
Досліджуються основні напрями ведення пропагандистського супроводження радянських військ, форми морально-психологічного впливу та їх практичне застосування напередодні та в ході бойових дій Червоної Армії в Північній Норвегії в період Другої світової війни. Визначаються мета та роль союзників СРСР по Антигітлерівській коаліції у формуванні позитивного ставлення норвезького населення до радянських військ.


Вікторія Пилипенко
ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЇ В ІРАНІ 1979 р. НА «ІРАНСЬКУ» ПОЛІТИКУ США
У статті досліджується проблема трансформації політики США щодо Ірану під впливом ісламської революції в Ірані 1979 р. Висвітлюються найбільш показові аспекти, пов’язані з двосторонніми відносинами ІРІ та США.


Микола Кучерепа, Лілія Радчук
УКРАЇНСЬКА КАРТА
(Рецензія на монографію Трофимович Л., Трофимовича В. Небезпечне суперництво…Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938−1939 рр. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 284 с.)